Hållbar, smart och effektiv automation

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 736 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektsyftet var att stärka automationsindustrins konkurrenskraft genom effektivare utvecklingsprocesser, ökad tillgängligheten till spetskompetens, samt möjlighet till kunskapsöverföring mellan olika aktörer. Projektmålet var att forma ett konsortium med detta syfte, samt att skicka in en B-ansökan med stor industriell potential. Projektet kommer uppfylla detta mål och har också bidragit till att nya kontakter har knutits, att samarbetet mellan parterna har fördjupats, och att en artikel har skickats in.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att en ny konstellation av samverkande företag och akademiska parter har bildats, vilket förväntas resultera i flera nya produkter och tjänster genom integrering av parternas dellösningar, speciellt avseende underhållsoptimering, diagnos, optimerad produktion och funktionalitet för energieffektivisering. Projektet kommer också resultera i en B-ansökan, och har dessutom bidragit till en gemensam publikation av nya resultat från tidigare innovationer för Bombardier, SICS och Addiva.

Upplägg och genomförande

Projektet har formats under fyra halvdagars workshops med alla ingående partners. Däremellan har projektledningen träffat företagen individuellt vid sammanlagt 15 fysiska möten och minst lika många telefonkontakter. Arbetssättet har varit uppskattat och säkerställt ett starkt engagemang hos alla ingående parter vilket nu är väl förankrat i de respektive företagen. De olika workshopparna har medfört att företagen har hittat många nya beröringspunkter där de ser stora möjligheter till samverkan och lärdomar över branschgränserna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.