Hållbar skolmåltid genom digitalisering

Diarienummer 2018-03402
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Genom att utveckla ett digitalt ekosystem för att hantera skolmåltidsverksamheten kan kvaliteten höjas och svinnet minska. Mål är att: (1) Utveckla en detaljerad behovsanalys kring ett digitalt ekosystem för skolmåltidsverksamhet (2) Etablera nätverk och samarbetspartners (3) Utveckla en genomförandeplan för steg 2

Förväntade effekter och resultat

Fokus kommer att vara på att lägga grunden för en fortsättning genom att tydligt identifiera behoven, nuläget och de möjliga lösningarna. De förväntade resultaten är: (1) Detaljerad behovsanalys och nuläge finns framtagen (2) Identifikation av tekniska lösningar är gjord (3) Aktörsnätverk är bildat och upprättat (4) Planering för fortsättning är gjord

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1: Detaljerad behovsanalys och nuläge - workshops med partners för att identifiera behov och nuläge Fas 2: Identifikation av tekniska lösningar - Baserat på behoven beskrivs önskvärda funktioner inom ett digitalt “ekosystem” för skolmåltidsverksamheten Fas 3: Bilda aktörsnätverk - Fler aktörer att knytas till projektet, såväl skolhuvudmän som kommersiella aktörer. Fas 4: Planera för fortsättningen - När behov finns analyserade, tekniska lösningar identifierade och aktörsnätverk skapat påbörjas en detaljerad planering för steg 2-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.