Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar skolmåltid genom digitalisering

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

- Utveckla en detaljerad behovsanalys kring ett digitalt ekosystem för skolmåltidsverksamhet - Etablera nätverk och samarbetspartners - Utveckla en genomförandeplan för steg 2 Dessa tre mål har uppnåtts genom genomförande av workshops, intervjuer och dialog med samarbetspartners.

Resultat och förväntade effekter

En detaljerad genomförandeplan för kommande steg har arbetats fram och behovsanalys, kravspecifikation och nätverk av aktörer och samarbetspartners finns etablerat. Förberedelser för ansökan steg 2 har gjorts.

Upplägg och genomförande

I projektet har två övergripande slutsatser/behov identifierats: - I flera processer inom skolmåltidsverksamheten samlas inte relevant data in. - I de fall man samlar in data så processas, bearbetas och visualiseras inte datan på ett sådant sätt att den kan användas för att underlätta och förenkla styrning av verksamheten. Lösningen innebär att utveckla en “portal” som är ett besluts- och informationsstöd till skolmåltidsverksamheten som tillhandahåller information och underlag som förbättrar verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03402

Statistik för sidan