Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar och tryggad metall- och mineralförsörjning

Diarienummer
Koordinator SveMin AB
Bidrag från Vinnova 1 367 680 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet ”Hållbar och tryggad metall- och mineralförsörjning” var att mobilisera aktörer för att identifiera och formulera missions, relaterade utmaningar och behov av systeminnovationer som kan lösa de stora strategiskt viktiga utmaningarna för att trygga vår råmaterialförsörjning av hållbart producerade metaller och mineral med minskat fotavtryck (inom planetens gränser). Målet med projektet kom även att innefatta hur ett programkontor skulle utformas och finansieras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mobiliseringsprocessen resulterade i en sammanslagning med ett förberedelseprojekt lett av Jernkontoret och därmed en breddning till hela det cirkulära flödet av metaller och mineral från prospektering till metallbearbetning och återvinning. Mobilisering har lett till att aktörer nödvändiga för måluppfyllnad av mission har involverats. Förväntad effekt är att ett framtida impact innovation, genom framdrift av ett kraftfullt programkontor och verktyg, ska säkerställa hållbar och tryggad produktion av metaller och mineral, nödvändiga för samhällsomställningen, med ett minskat fotavtryck.

Upplägg och genomförande

Mobiliseringsprocessen genomfördes genom tre öppna workshops, deltagande i Vinnovas möten, arbets- och projektmöten och uppsökande av relevanta aktörer. Vid dessa möten identifierades mission, mätbara mål, nödvändiga systeminnovationer, verktyg och aktörer nödvändiga för att nå identifierad mission. Även utformning av programkontor och möjliga vägar för finansiering diskuterades. Slutligen skedde en förankringsprocess av programförslag med finansiärer av programkontor och stödbrev för förslaget samlades in. Dokumentation utgjorde underlag till ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03677

Statistik för sidan