Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RE
Bidrag från Vinnova 3 418 924 kronor
Projektets löptid februari 2011 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Utöver det som skrivits ovan har projektet identifierat ytterligare utmaningar för att realisera tekniken: - effektivt skapa och underhålla diagnosmodeller för fordonets styrsystem. - med uppkopplade fordon skapas också tillgång till stora datamängder, hur kan detta fältdata användas för att förbättra felsökningen ytterligare. - den underliggande tekniken är kraftfull om den används rätt av användarna, men att skapa användarinterface som åstadkommer detta är en utmaning. Samtliga dessa frågeställningar kommer att studeras i fortsättningsprojektet DiaGuide2.

Resultat och förväntade effekter

Se ovan.

Upplägg och genomförande

Projektet har parallellt jobbat med vetenskaplig forskning och implementering av forskningsresultaten i demonstratorn. Båda aktiviteterna har dessutom involverat i huvudsak samma personer. Detta angreppssätt har bidragit till att forskningen blir industriellt relevant och har möjlighet att kunna realiseras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02864

Statistik för sidan