Grundorsaksanalys av elkvalitetsstörningar m.h.a. Maskininlärning

Diarienummer
Koordinator ENERYIELD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Projektet ska bidra till Eneryields bolagsbyggande. Som ett nystartat bolag behöver Eneryield verifiera sin teknik tillsammans med potentiella kunder, utveckla en första prototyp samt stärka sin kontrollposition genom att utarbeta en IP-strategi. Projektets mål är därmed: Ta fram en MVP baserad på data tillhandahållen av nätägare Ta fram en strategi för att stärka företagets kontrollposition

Förväntade effekter och resultat

Fokus i projektet är samarbete med marknaden och långsiktig affärsutveckling. Ett flertal nätägare har valt att bidra med data, expertis och tid. De kommer involveras genom hela projektet, för att styra utvecklingen och finna optimal marknadsnytta. Projektet och dess resultat sammanfattas i en rapport. Alla som är del av projektet, får ta del av resultaten. En uppföljning för utvärdering av implementering i nuvarande arbetsmetoder kommer genomföras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av ett flertal arbetspaket, som i grova drag härrör applicering av Eneryields algoritmer på insamlad data, utveckling av MVP, IP-strategi samt rapportskrivning. Eneryield har det primära ansvaret för genomförandet, men ett flertal nätägare har knutits till projektet för att följa upp relevanta delmål som på sikt ska säkerställa ett lyckat slutresultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03948

Statistik för sidan