Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ground-Based Sense And Avoid (GBSAA)

Diarienummer
Koordinator SKYSENSE AB
Bidrag från Vinnova 1 166 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Ground-Based Sense And Avoid (GBSAA) är namnet på en innovation och ett system som möjliggör att drönare och dess fjärrpilot kan ”se” bemannade luftfartyg och om nödvändigt undvika dem. GBSAA möjliggör också att drönaren ”syns”, dvs bemannade luftfartyg blir varse om drönaren. Tillämpningar som bygger på att drönaren opererar bortom synhåll kan GBSAA få stor betydelse då systemet reducerar risken för den typen av flygningar. Projektets mål var att implementera ett system som kan användas i skarpa tester och för tillståndsgivande myndigheter att utvärdera. Det har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

GBSAA prövas i detta nu av tillståndsgivande myndigheter. På sikt är vi övertygade om att flygningar bortom synhåll blir regel snarare än undantag, men då måste säkerheten adresseras och säkerställas. GBSAA är ett system som bidrar just till att lyfta säkerheten för bortom synhåll-baserade tillämpningar. Kompletterat med andra säkerhetssystem möjliggörs exempelvis snabba och kostnadseffektiva leveranser av mediciner till landsbygden.

Upplägg och genomförande

Tekniken bakom GBSAA bygger på ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), en internationell standard för att dels luftfartyg ska ”se” varandra i luftrummet, och dels för att luftfartsmyndigheternas kontrolltorn ska kunna ”se”. Kunskapen kring ADS-B och regelverken kopplade till den tekniken har varit helt avgörande för projektets framgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01698

Statistik för sidan