Ground-Based Sense And Avoid (GBSAA)

Diarienummer 2018-01698
Koordinator SKYSENSE AB
Bidrag från Vinnova 1 166 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Ground-Based Sense And Avoid (GBSAA) är namnet på en innovation och ett system som möjliggör att drönare och dess fjärrpilot kan ”se” (i betydelsen detektera) bemannade luftfartyg i sin omgivning och om nödvändigt undvika dem. GBSAA möjliggör också att drönaren ”syns”, dvs bemannade luftfartyg blir varse om drönaren. Att ”se” och ”synas” är en grundförutsättning för att drönare ska kunna samexistera med bemannade luftfartyg på ett säkrare sätt. Det skapar då förutsättningar för en mängd nya drönarbaserade tillämpningar som bygger på flygningar bortom synhåll för fjärrpiloten.

Förväntade effekter och resultat

Nuvarande regulatoriska villkor är starkt begränsande då grundregeln är att endast tillåta tillämpningar där fjärrpiloten har drönaren inom synhåll. För tillämpningar som bygger på att drönaren opererar bortom synhåll (BVLOS efter engelskans Beyond Visual Line Of Sight)" beviljas normalt inte tillstånd då riskerna för kollision med bemannade luftfartyg anses icke vara adresserade. Konsortiets bedömning är att GBSAA har goda förutsättningar att bli en viktig del av en framtida infrastruktur som myndigheter kräver för att bevilja BVLOS-tillämpningar i stor skala.

Planerat upplägg och genomförande

2017 fick SSRS särskilda tillstånd att dels använda ADS-B-sändare, och dels operera drönare bortom synhåll för fjärrpiloten, i ett så kallat restriktionsområde i Göteborgs skärgård. I praktiken innebär det att bemannade flygplan inte får flyga över restriktionsområdet vid vissa tidpunkter/dagar. På denna plats avses demonstration av GBSAA att utföras (våren 2019) med drönare som opererar bortom synhåll för fjärrpiloten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.