Gröna Korridorer och ITS - En uppgradering av transportsystemet

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektets mål är att uppgradera det svenska transportsystemet genom att koppla ihop aktörer samt mäta prestanda och effekter. Målen uppnås genom att skapa en digital infrastruktur för ett effektivt resursutnyttjande, miljö- och klimatsmarta transporter samt ökad säkerhet och tillförlitlighet. För att uppfylla dessa har vi tagit fram en marknadsdriven idé som fokuserar på accesskontrollen i knutpunkterna i transportkedjan och samlat de bästa och mest drivna aktörerna inom transportbranschen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i flera bra idéer som skulle kunna gå vidare till B-ansökningar. Utöver detta har vi genom flera workshops lyckats skapa ett tätare samarbete mellan aktörerna, fått bättre inblick i aktörernas mål och problem med respektive verksamhet och på så sätt kunna skräddarsy ett konsortium. Förväntat resultat i ett B-projekt är ett system med en väl fungerade kommunikation mellan fordon/farkost och infrastruktur, footprinting samt effektivisering med hjälp av informationsdelning.

Upplägg och genomförande

I projektet har 3 workshops (WS) arrangerats med fokus på att hitta en gemensam ansats kring hur man kan uppgradera transportsystemet. Dessa WS har fokuserat på hur en ansökan till ett B-projekt skulle kunna struktureras och planeras. Samtliga WS arrangerades på Lindholmen Science Park. Utöver hölls det även ett par telefonkonferenser, webinars samt personliga möten med olika aktörer. Under projektets lopp har det tillkommit nya aktörer till konstellationen (och några har fallit bort).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02597

Statistik för sidan