Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GreenIoT: Energieffektivt och informations-centrerat Internet-of-Things för luftmätning av utsläpp och trafik

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

De huvudsakliga övergripande målen har uppnåtts och kan sammanfattas enligt följande: - Utforma GreenIoT i form av en integrerad lösning med hjälp av sensorer, energieffektiva nätverk och sakernas-internet för mätning av luftföroreningar och trafikövervakning - Genomföra teknisk förstudie och marknadsanalys av grön IoT-teknik för informationssamhället - Småskaliga tester av sensorer och kommunikationsteknik för planerad tesbädd i Uppsala - Bilda ett brett och djupt konsortium av partners samt utveckla ett förslag till genomförande av samverkansprojekt

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat: - Utvecklingsplan för GreenIoT och specifikation av testbädd i Uppsala - Konsortium för ett samverkansprojekt som inkluderar forskningsinstitut, industri, små och medelstora företag samt offentlig sektor - Utkast till projektförslag och samarbetsavtal för nästa fas av projektet - Kartläggning av teknikfronten rörande sakernas-internet och analys av dess marknadspotential Förväntade effekter: Bidra till att göra sensordata tillgängligt för beslutsfattare på professionell nivå såväl som för individuella medborgare för att göra hållbara val i sin vardag.

Upplägg och genomförande

Arbetet har fokuserats på samarbetsbyggande aktiviteter och på att vidareutveckla GreenIoT. Vi har ordnat månatliga projektmöten och workshops för att utveckla idéer och planera för ett kommande samverkansprojekt. Vi har knutit aktörer till projektet med kompetens som krävs för att kunna upprätta arbetsflöde och aktörskedja för en andra fas av projektet. GreenIoT har utvecklats till en integrerad lösning som inkluderar avancerade verktyg och tillämpningarför att göra sensordata tillgängligt för att upprätthålla ett hållbart samhälle och skapa kommersiella marknadsvärden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00655

Statistik för sidan