Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Graphene in loudspeaker membranes

Diarienummer
Koordinator TRANSIENT DESIGN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 218 208 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

Transient Design AB har i sammarbete med CIT (Chalmers Industriteknik) och Chalmers Tekniska Högskola genomfört ett projekt för beläggning av grafen på papper. Detta med avsikt att förstärka papper för användning i högtalare som vibrerande membran. Transient Design AB med ansvarige Lars-Ola Hoffer har många års erfarenhet av konstruktion och design av högtalare och med en bakgrund inom materialvetenskap från Uppsala Universitet en unik möjlighet att koordinera och styra försöken i projektet. CIT bistod med inköp och patentsökningar och Chalmers med genomförandet av olika beläggningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet var att finna ett sätt att förstärka och förstyva papper / cellulosamembran genom att belägga dem tunt med Grafen. Redan vid 1% viktökning uppnådde vi 3 gångers styvhet vid jämförande dragprover. Nr 1 och 2 var utan Grafen nedan. Number 1 2392 MPa Number 2 3274 MPa Number 3 3654 MPa Number 4 3983 MPa Ett antal olika prover / tester har genomförts på olika typer av papper / koner och dessa har sedan utförts tester på för styvhet, styrka och elasticitet. Vi kan efter tester uppvisa en förstyvning på över tre gånger jämfört med en obehandlad papp, vilket är mycket bra.

Upplägg och genomförande

Efter inköpande av Grafen-pulver så löstes den i en vattenbaserad blandning och med hög effekt av vibration lyckades vi att få en jämt homogen lösning med relativt hög koncentration. I olika prov så har vi med lufttryck sprayat på men även använt vanlig pensel för att belägga ytor med olika koncentration/ tjocklek. Torkning skedde sedan i dragskåp i normal rums-temperatur. Ett 20-tal prover har gjorts på både flata papper och olika koner och flera har testats men alla resultat har ännu inte kommit in. Men redan manuella böjprover visar tydligt upp stora skillnader i styvhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03608

Statistik för sidan