Graphene in loudspeaker membranes

Diarienummer 2017-03608
Koordinator TRANSIENT DESIGN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Syfte och mål

För att kunna få högre effektivitet hos en högtalare krävs lättare membran, men då lätta koner traditionellt ger en ökad distortion än tyngre (tjockare) så har materialet li sig änge varit begränsningen. Genom grafen kan man att på ett helt unikt och överlägset sätt kunna förena egenskaper som styrka och låg vikt, vilket ger potentiell möjlighet till en helt ny typ av prestanda hos högtalare. Genom att belägga ett befintligt pappers-membran med grafen så hoppas vi kunna sänka distorsionen kraftigt genom ökad styvhet och styrka.

Förväntade effekter och resultat

Tillsammans med ledande företrädare från ljud-industrin så hoppas vi kunna skapa en ny kategori av prestanda hos membran med papperscellulosa som bas. Detta genom beläggningar av grafen till en betydligt mer fördelaktig kostnad jämfört med liknande försök med exotiska material (som diamanter, beryllium och keramer).

Planerat upplägg och genomförande

Transient Design AB kommer i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT) och Chalmers Tekniska Högskola att belägga ett antal olika pappers-koner med olika typer och blandningar av grafen. Dessa kommer sedan att mätas upp och jämföras, för att sedan vidareutvecklas för att nå optimerade egenskaper av ytbeläggningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.