Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Graphene in loudspeaker membranes

Reference number
Coordinator TRANSIENT DESIGN SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 218 208
Project duration November 2017 - June 2018
Status Completed
Venture Strategic innovation program SIO Grafen

Purpose and goal

Transient Design AB har i sammarbete med CIT (Chalmers Industriteknik) och Chalmers Tekniska Högskola genomfört ett projekt för beläggning av grafen på papper. Detta med avsikt att förstärka papper för användning i högtalare som vibrerande membran. Transient Design AB med ansvarige Lars-Ola Hoffer har många års erfarenhet av konstruktion och design av högtalare och med en bakgrund inom materialvetenskap från Uppsala Universitet en unik möjlighet att koordinera och styra försöken i projektet. CIT bistod med inköp och patentsökningar och Chalmers med genomförandet av olika beläggningar.

Expected results and effects

Målet var att finna ett sätt att förstärka och förstyva papper / cellulosamembran genom att belägga dem tunt med Grafen. Redan vid 1% viktökning uppnådde vi 3 gångers styvhet vid jämförande dragprover. Nr 1 och 2 var utan Grafen nedan. Number 1 2392 MPa Number 2 3274 MPa Number 3 3654 MPa Number 4 3983 MPa Ett antal olika prover / tester har genomförts på olika typer av papper / koner och dessa har sedan utförts tester på för styvhet, styrka och elasticitet. Vi kan efter tester uppvisa en förstyvning på över tre gånger jämfört med en obehandlad papp, vilket är mycket bra.

Planned approach and implementation

Efter inköpande av Grafen-pulver så löstes den i en vattenbaserad blandning och med hög effekt av vibration lyckades vi att få en jämt homogen lösning med relativt hög koncentration. I olika prov så har vi med lufttryck sprayat på men även använt vanlig pensel för att belägga ytor med olika koncentration/ tjocklek. Torkning skedde sedan i dragskåp i normal rums-temperatur. Ett 20-tal prover har gjorts på både flata papper och olika koner och flera har testats men alla resultat har ännu inte kommit in. Men redan manuella böjprover visar tydligt upp stora skillnader i styvhet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 25 October 2017

Reference number 2017-03608

Page statistics