Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utveckla en multifunktionell beläggning för värmeväxlare. Projektet har visat att grafenbaserade material kan avsevärt förbättra korrosionsresistensen av rostfritt stål i mycket korrosiva miljöer. Projektet stöder alla målen för SIO grafen: - utveckla den tekniska mognaden av Grafen applikationer - stödja utvecklingen av ett svenskbaserad produkt med en internationell marknad - samarbete mellan forskningsorganisationer och industri - kunskapsöverföring från SP och KTH till Alfa Laval om grafen baserade kompositer och korrosionsskydd.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visade tydligt att tillsatts av grafenbaserade material kan avsevärt förbättra korrosionsskydd för rostfritt stål i aggressiva miljöer. Dessa korrosionskydd måste nu optimeras för att få fram en kommersiell produkt för plattvärmeväxlare av rostfritt stål.

Upplägg och genomförande

Materialen som användes i projektet var kommersiellt tillgängliga grafenbaserade material och organiska bindemedel med god effekt för korrosionsskydd av rostfritt stål. Flera olika tillvägagångssätt utvärderades: - grafta polymer från grafen oxid - använda kommersiell grafenoxid i vatten dispersion - dispergera kommersiell grafenbaserat material direkt i bindemedel Projektet kom att i slutändan fokusera på att dispergera kommersiella GRM i bindemedel, och att utvärdera korrosionsskyddet av beläggningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.