Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenoxid ytebeläggningar för vattenrenande membran

Diarienummer
Koordinator Grafren AB
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med detta projekt var att verifiera möjligheten att använda grafenoxid nanomaterial som en ny sorbent för tungmetalljoner i vattenlösningar och att undersöka dess IP-potential. Som resultat av det utförda arbetet bekräftas att ytkemi av grafenoxid flingor kan optimeras ytterligare för ökad metallabsorption / kapacitet; Det är visat att införlivandet av grafenoxid flingor i porösa substrat kan vara en viktig lösning för sorbent förpackning, upprätthållande av hög aktiv yta.

Långsiktiga effekter som förväntas

Grafenoxid flingor testades för metallabsorption i en statisk och dynamisk mod för Cr och Sr metaller, som mest representativa. Materialen har visat högmetall absorptions kapacitet, varierade mellan 0,2-0,45 g (Me) / g (GO) i statiskt läge och resulterade i effektivt avlägsnande av föroreningar med (43% - 90%) i ett dynamiskt tillstånd under olika vattenflöden (0,2-6 L / min per filterenhet). En effektiv förpackning av nanomaterialet i porösa substanser/membran av polypropen är produktkoncept för rening av drift och avloppsvatten i gruv- /stålpläteringsindustrin.

Upplägg och genomförande

Litteratursökning gjordes av Grafren/LiU (WP1) för att hitta möjliga metoder för GO-membrandesign. Parallellt syntetiserades materialet och dess absorptionsegenskaper studerades i statisk mod för Cr och Sr (Grafren WP3.1 / EnvicSense WP3.2). Efter ett positivt resultat av mätningarna utfördes studien av IP / FoO av Graphene tillsammans med PRV, vilket illustrerar vägen för vidare produktkonceptutveckling (WP2). Slutligen framställdes GO-membranet genom alternativt method och dess absorptionsförmåga utvärderades i ett vattenflöde.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03320

Statistik för sidan