Grafenoxid ytebeläggningar för vattenrenande membran

Diarienummer 2018-03320
Koordinator Grafren AB
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att klargöra den tekniska möjligheten att utveckla ett nytt produktmembran, vilket skulle kunna användas för både mekanisk filtrering och kemisk rening av vatten från tungmetaller. Grafenets roll är i detta fall avgörande, eftersom det är ett unikt material som kan vara funktionellt och samtidigt så tunt och sålunda ger så stor aktiv yta. Viktiga aktiviteter som kommer att göras inom detta projekt är också utredning av "freedom to operate" och kartläggning av IP-landskapet.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av detta projekt kommer att möjliggöra skapandet av en ny produkt med global potential som bidrar till Agenda 2030 målen om hållbar utveckling. De erhållna resultaten kommer att kunna användas som grund för ett fortsättningsprojekt och för att samla fler/större partners, som är behovsägare och potentiella kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre överlappande arbetspaket: 1) Litteraturstudie som syftar till att identifiera lämpliga metoder för effektiv deponering av grafenoxidflagor på respektive porösa fibersubstrat. 2) Utredning av freedom to operate. 3) Tillverkning av grafenoxidmembran och karaktärisering. Period: 1 december 2018 - 31 maj 2019.

Externa länkar

Graphene Oxide Coatings for Water Purifying Membranes

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.