Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GOTRIS- Multi-modal trafikstyrning för Hållbar Inlandssjöfart på Göta Älv.

Diarienummer
Koordinator IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

(A-)Projektets syfte har varit att som fortsättning tidigare förstudieprojetk, forma ett konsortie som är beredda att genomföra ett demonstratorprojekt där principerna för co-modal trafikstyrning på Göta älv prövas i verkligheten. Att avgränsa projektet så att de väsentligaste funktionerna kan prövas och utvärderas på ett korrekt sätt, och att de väsentliga aktörerna tar en aktiv roll, både med informationsförsörjning, delaktighet och medfinansiering. Projektet har nu mycket engagerade parter, som ser ett stort värde i att demonstratorprojektet genomförs.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat att den största effekten med ett ´River Information Services´ system för Göta älv, kommer att komma från trafikstyrningsdelen. Projektet valde därför att det är detta område ett B-projekt skall fokusera på. Co-modal trafikstyrning en innovativ utveckling av funktioner och möjlighet i ett RIS, som bör prövas under realistiska förhållanden. De effekter konsortiet vill adressera är i huvudsak: Energiförbrukning (klimat och miljö), kapacitetsutnyttjande, attraktivare stadsutveckling, ökad aktörssamverkansamt ökad trafiksäkerhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med ett organisatoriskt gränsöverskridande samarbete med aktörer som påverkas av trafik på och tvärs Göta älv. Projektet har under ett antal workshops och möten med berörda aktörer definierat de viktigaste funktionerna, gränssnitt och ansvarsområden (för informationsförsörjning), för ett demonstrationsprojekt i ett B-projekt. Projektet har skapat en gemensam syn, bland aktörer med olika perspektiv på resursfrågan, på hur ITS-system kan bidra till ett neutralt sätt att styra och fördela resurser relaterat till transporter på och över Göta älv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02442

Statistik för sidan