GEONISTA - Säkerhet - Hälsa - Närhet

Diarienummer
Koordinator Geonista AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Geonista har utvecklat ett unikt system för förskolan, som ger: Säkerhet: Personalen vet alltid vilka barn som är närvarande. Hälsa: Verktyg för att sätta mål för fysisk aktivitet. Insikt: Intelligent bruk av data ger ett kraftfullt verktyg för administration. Närhet: Modern kommunikation för föräldrar, personal, ledning. I steg ett har vi byggt funktionalitet for digital in- och utcheckning, samt larm om barn lamnar omradet. Var produkt behover valideras i ett skarp test pa en forskola. Det ar detta samt att utveckla ny funktionalitet som projektet syftar till.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att genomföra ett lyckat pilotprojekt - där vi förutom att validera vår teknik får insikter och lärdomar om framtida funktionalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska installerat vårt system - hårdvara i form av gateways, i lokalerna. Vi informerar och utbildar både personal och föräldrar. Vi förser personalen med Ipads, med vår app. Totalt kommer projektet att pågå i fem månader - under tiden kommer vi löpande att dokumentera lärdomar och resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03765

Statistik för sidan