GEONISTA - Säkerhet - Hälsa - Närhet

Diarienummer
Koordinator Geonista AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Syftet med vårt projekt var att få en möjlighet att testa vår produkt - ett modernt, digitalt, verktyg för förskola och andra miljöer för barn. Geonista erbjuder: # Säkerhet - genom realtidspositionering av samtliga barn, och larm vid avvikelse. # Hälsa - sätt mål för fysisk aktivitet, och följ upp. Jämför barngrupper, enheter. Det första verktyget anpassat för förskola och barn för att bäkämpa stillasittande, fetma och tillhörande sjukdomar. # Närhet - vi stärker kommunikationen mellan föräldrar och personal, genom kontinuerlig information, i form av bild, video och text.

Resultat och förväntade effekter

Vi är väldigt nöjda med utfallet av projektet - att få en möjlighet att validera både teknik och erbjudande. Vi har av vår analys och dokumentation kunnat dra flera slutsater som kommer att påverka vår framtida utveckling av Geonistas tjänster och produkter.

Upplägg och genomförande

Vårt projekt genomfördes genom att vi fick möjlighet att montera vårt system, och genomföra praktiska dagliga tester. Där både personal, barn och föräldrar deltog. Löpande har vi dokumenterat och analyserat resultaten. Alla parter har bidragit med mycket lärdomar - och gett oss en betydligt bättre position för framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juli 2020

Diarienummer 2019-03765

Statistik för sidan