Genuslabbets metodpaket för normkritisk innovation

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - ETx, Systemanalys
Bidrag från Vinnova 210 623 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Det ena målet med projektet var att utveckla ett metodpaket för normkritisk-/kreativ innovation med avseende på genus baserat på erfarenheterna från projektet Genuslabbet. NOVA breddades att också omfatta alla diskrimineringsgrunder, samt bygga på en avsevärt större mängd projekt och erfarenheter. Det andra målet var att materialet skulle vara baserat på formatet metodkort, vilket också blev fallet. Syftet var att skapa ett material som kan stödja normkreativ innovation, vilket vi är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett metodpaket som är unikt i sitt slag. Det omvandlar komplex och svårtillgänglig kunskap till ett relativt lättillgängligt och kreativt material. Det har redan fått uppmärksamhet. Vi hoppas att det ska göra det lättare för många att sätta sig in i och ge sig i kast med normkreativ innovation att det ska fungera som en ingång till ämnet, både för yrkesverksamma och studenter, och att effekten är att bidra till mer inkluderande och jämlika innovationer.

Upplägg och genomförande

Upplägget blev aningen fördröjt pga två sjukskrivningar och materialet blev färdigt jan 2016 istf dec 2015. Vi visste att projektet skulle bli utmanande. Det blev också avsevärt mer komplext när omfattningen breddades till att inkludera alla diskrimineringsgrunder. Vi visste också att sökta medel inte skulle räcka. Sammantaget har materialet tagit 1425 timmar att utveckla varav Vinnova har finansierat ca en tredjedel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02283

Statistik för sidan