Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genom trädtaket - normer kring skogsbruk

Diarienummer
Koordinator Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen - Jönköping
Bidrag från Vinnova 339 124 kronor
Projektets löptid maj 2019 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Med hjälp av vår interna och externa expertis undersökte vi, resonerade, utmanade och testade olika material och angreppsätt för att få nya infallsvinklar om normer med bäring på kön och makt i skogliga sammanhang. Vi undersökte med hjälp av externa skogliga aktörer om det fanns en skogsbruksnorm och hur denna såg ut. Tack vare intresset och medverkan från de skogliga aktörerna kunde vi tillsammans delta i en process där vi resonerade, sökte svar på frågan om det finns en skogsbruksnorm, hur denna norm korrelerar i bäring på genus.

Resultat och förväntade effekter

Genom fokusgruppsträffarna skapade vi nyfikenhet och fick ihop en aktörssammansättning som kan tänka sig att fortsättningsvis arbeta för jämställdhet. Vi fick också fram resultat vad gäller synsätt om normer med bäring på kön, makt och skogsbruk. Våra fokusgruppsträffar gav flera nya infallsvinklar om hur vi fortsättningsvis skulle kunna arbeta för att bidra till en mer jämställd skogssektor och att få fler skogsägare engagerade i att bidra till miljö- och produktionsmål.

Upplägg och genomförande

Vi undersökte och testade vilka material och metoder som fanns att tillgå för att erövra nya infallsvinklar inom ämnet och minimera risken att själva befästa normer. Denna sondering var till en början trevande då greppet och processen upplevdes ovant. Rekryteringen av intressenter och deltagare till fokusgrupperna varierade och gav olika utdelning beroende på kontaktnät och geografisk belägenhet. Både i sonderingen av material och metoder, samt själva genomförandet av fokusgruppsträffarna med det utarbetade materialet upplevdes som en givande process.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2020

Diarienummer 2019-01999

Statistik för sidan