Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gård till Bord

Diarienummer
Koordinator Gård till Bord ekonomiskförening
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen for Gard till Bord var att knyta livsmedelsproducerande lantbruk till konsumenter i stader på ett effektivt och lönsamt sätt for gård och konsument. Syftet med denna investering var att prova konceptet i en liten skala i Stockholm och Sörmlands regionen vilket nu är gjort då över 15 gårdar är knutna till projektet och över 30 slutkunder har prövat konceptet. Intresset är stort bland såväl gårdar som konsument.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet blev över all förväntan. Vi förväntade oss att se ett visst intresse men inte ett så pass stort intresse. Distributionskedjan fungerar väl men vi vill utreda denna ytterligare och förfina detta i fas 2 både för miljön och lönsamhetens skull. Med hjälp av marknadsföring, blogg och nyhetsbrev har vi spridit kunskap om närodlade livsmedel och dess fördelar, såväl ur miljöhänseende samt ur konsumentperspektiv. Alla insatser har följts upp och resultatet är tydligt mätbart vilket också syns i bilagan.

Upplägg och genomförande

Projektet i investeringsfas 1 var uppdelat i tre större projekt. 1.) Hemsida/app Här var målet att färdigställa hemsida/app samt grafisk identitet vilket vi har gjort. 2.) Distribution Målet var att se over och prova distributionskanaler samt införskaffa bil for att kunna utföra vara tjänster vilket vi har gjort. 3.) Knyta gårdar till oss Målet var att träffa sa manga gårdar som möjligt och knyta dem till Gård till Bord vilket vi har gjort.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00483

Statistik för sidan