Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GAIS

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 2 275 309 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-02648sv.pdf (pdf, 815 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål har uppfyllts via 16 leverabler (se slutrapport). GAIS har bland annat visat att smarta IKT-verktyg kan stärka industrin genom att skapa flexibilitet både i tid och rum men även bland olika kompetenser inom företaget (expert-novis). Standardisering och strategier för genomförande och utformning av instruktioner är väldigt viktigt för att en globalisering skall vara möjlig.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet har främst varit en ökad förståelse och kompetens för komplexiteten av att utforma globala strategier för monteringsinstruktioner bland de inblandade parterna.

Upplägg och genomförande

Projektet har hållit hög takt genom hela projekttiden vilket har berott på att de flesta parter varit engagerade och jobbat målmedvetet med internprojekt. Examensarbeten och doktorandprojekt gör att takten har varit jämn genom projektet. även återkommande work-shops gör att resultaten måste paketeras och presenteras för övriga medlemmar i projektet. Vissa demonstratorer har tyvärr inte kunnat genomföras beroende på förändringar inom företaget, detta hoppas vi kunna göra under ett fortsättningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2013-02648

Statistik för sidan