Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Industrial Services Management

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet för steg 1 var att utveckla idén om framtidens industriella underhåll till en bärkraftig projektidé för ett samverkansprojekt. Resultatet är uppnått och en ansökan till steg 2 har sänts in, där projektidén är att ta sig an det utmanande, komplexa problemet med förbättrat underhåll i sin helhet: insamling av data, bedömning av tillstånd, underhållsplanering, organisatoriska förändringar och nya affärsmodeller. Projektet innehåller två fallstudier, inom järnväg och turbiner, och stöds av ett industrideltagare även från andra branscher.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektidén har mognat och nyckelbehov hos industripartners identifierats. Företag från många branscher upplever stora likheter i vilka utmaningar som behöver lösas. Fallstudierna rör några få industrigrenar men de förväntade resultaten är generella, de rör all industri och har därför stor potential att ge positiva effekter.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt planen: två workshopar med ett 15-tal deltagare har hållits (2013-06-26 och 2013-10-04). Studiebesök har genomförts hos Siemens Industrial Turbomachinery, Scania CV, Euromaint Rail och Dynamate. Ett konsortium för samverkansprojektet har engagerats och projektidén genomarbetats för att möta kraven i steg 2. En plan för att möta de viktigaste behoven från industrin har utvecklats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00874

Statistik för sidan