Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future City Flow

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SOUTHERN SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med initieringsprojektet har varit att konsolidera en aktörskonstellation och att ta fram ett gediget underlag för kommande steg i utvecklingen av ett beslutsstödsystem som kan beskriva sammanhangen mellan aktion och verkan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Ett konkret mål har varit att det ska finnas en samsyn om konceptet och en tydlig genomförandeplan som kan ligga till grund för en ansökan till steg 2 i utlysningen UDI. Målet kommer att uppfyllas och en ansökan kommer att lämnas in.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det mest direkta resultatet av genomförandet av steg 1 är att det kommer att lämnas in en ansökan till steg 2 inom UDI-utlysningen. Det finns en samsyn, en detaljerad genomförandeplan och ett konsoliderat konsortium med stor vilja att gå vidare med att utveckla ett beslutsstödsystem. En trolig effekt är därför att projektet löper vidare. En redan uppnådd effekt har varit att projektets deltagare har kommit närmare varandra och det har skett ett kunskapsutbyte både nationellt och internationellt som sträcker sig utanför projektets ramar.

Upplägg och genomförande

Projektdeltagarna lade genom hela projektet mycket tid på att utveckla effektlogiken och bryta ner den till arbetspaket och en detaljerad genomförandeplan. Detta gjordes bland annat i workshops och med in put från referensgruppen. Mellan projektgruppsmötena träffades arbetsgrupper separat och utvecklade sina arbetspaket i mer detalj. Det strukturerade arbetet och det stora engagemanget från projektgruppen ledde både till att samtliga mål för steg 1 uppfylldes och till att det nu finns en stor samsyn och djup insikt i effektlogik och genomförandeplan hos hela projektgruppen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00403

Statistik för sidan