Funktions- och intrångssäkerhet i processindustriell IT och automation

Diarienummer 2013-03331
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 495 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Syfte och mål

Industriella automationssystem blir i snabb takt och i utökad omfattning autonoma utan direkt mänsklig övervakning, sammankopplade såväl internt som med Internet och baserade på mjukvarulösningar. Detta ökar behovet att säkerställa funktions- och intrångssäkerhet för att undvika att de ofta såväl säkerhets- som ekonomiskt kritiska systemen beter sig som förväntat. Inom förstudieprojektet SSpiia har funktions- som intrångssäkerhet studerats för att etablera en bas för framtida projekt och fördjupad industriell medvetenhet om relevanta utmaningar och lösningar.

Resultat och förväntade effekter

SSpiia har resulterat i en färdplan som identifierar de huvudsakliga utmaningar som behöver adresseras för företag inom processindustriell IT och automation effektivt ska kunna hantera funktions- och intrångssäkerhet. Denna färdplan är baserad på en utredning av industriella behov och en forskningsöversikt utarbetatde i projektet. Projektet har även resulterat i en projektansökan om stöd för ett utvecklingsprojekt och ett preliminärt auktorisationsramverk för industriella styrsystem.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan forskningsutförare och företag. Forskningsutförarna har varit drivande i arbetet, med SICS-V som drivande inom funktionssäkerhet och SICS som drivande inom intrångssäkerhet. MDH har bidragit med forskningsöversikt och haft en drivande roll i utarbetande av färdplanen. Företagen har framförallt medverkat i behovsinventeringen, samt utarbetande av auktorisationsramverket (ABB) och studie av modulär funktionssäkerhet (VCE). Två projektövergripande större arbetsmöten har genomförts. Samarbetet i projektet har varit utmärkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.