Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fuktsensor i superabsorberande sårförband

Diarienummer
Koordinator ABSORBEST AB
Bidrag från Vinnova 2 440 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utveckla ett sårförband med en integrerad fuktsensor som indikerar när förbandet börjar bli mättat och kan vara en hjälp i beslut om tidpunkt för förbandsbyte. Målet var att utveckla fuktsensorförbandet och göra en första patientstudie. Båda projektmålen har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från den kliniska prövningen visar att konceptet har möjlighet att fungera och om funktionen är god mottas idén väl. För att visa på effekter krävs mer data från klinisk användning av slutprodukten.

Upplägg och genomförande

Projektet utvecklade en fuktsensor av tryckt eletronik hos RISE och Printed Electronics Arena i Norrköping. Efter flertalet olika labbtester och produktion av sensorer i pilotskala erhölls godkännande om att testa fuktsensorn på ett befintligt superabsorberande förband i en liten klinisk prövning. Den kliniska prövningen gav mer insikt i produktens funktion. Därefter har förbandets design modifierats för bättre funktion tillsammans med fuktsensorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 april 2020

Diarienummer 2016-01614

Statistik för sidan