Fuktsensor i superabsorberande sårförband

Diarienummer
Koordinator ABSORBEST AB
Bidrag från Vinnova 2 440 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ett intelligent sårförband med inbyggd fuktsensor som ett hjälpmedel i vården av vätskande sår. Målet är att ta fram förbandet samt att med detta förband göra en första patientstudie.

Förväntade effekter och resultat

Det utvecklade sårförbandet med fuktsensor förväntas ge positiva effekter inom sårbehandling genom att utgöra ett hjälpmedel att byta vid rätt tidpunkt. Läkprocessen störs då inte onödigt ofta eller lämnas för länge, vilket kan ge bättre förutsättningar för sårläkning. Detta kan i sin tur bidra till reducerade kostnader för behandling av kroniska sår. Förväntat resultat i projektet är ett utvecklat sårförband samt erhållen feedback på fuktionen från patienttester. Projektet väntas stärka kompetensen inom spetsområden för smartare elektronik samt inom medicinteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på samarbete mellan Absorbest, tillverkare av sårförband, samt projektpart verksam inom område för smartare elektronik. Tillsammans utvecklas en fuktsensor som kan integreras i ett förband. Arbetet kommer att ledas av Absorbest och ske i delprojekt kring sensorutveckling, förbandsutveckling, process för pilotproduktion, verifierings- och valideringstester, patientstudie. Kommentarer kring design och användarvänlighet kommer att inhämtas via besök hos vårdgivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01614

Statistik för sidan