Friktionskontroll genom ytstrukturering - FriText

Diarienummer 2017-05540
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 3 077 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI