Friktionskontroll genom ytstrukturering - FriText

Diarienummer 2017-05540
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 3 077 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är att kartlägga och utveckla yttextureringsmetoden för att styra friktionskoefficienten och öka ytskyddet mot slitage, att förbättra de tribologiska egenskaperna hos maskinkomponenter i t.ex. motorer eller kraftgenereringsutrustning. Projektet har två kopplade mål: utveckling och anpassning av befintliga abrasiva processer för texturerna av ytor samt att utveckla en metod för karakterisering av texturerade ytor.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kan betydligt förlänga livslängden på mekaniska komponenterna, minska energi och energi- och bränsleförbrukningen, öka styrbarheten på friktionskoefficienten och därigenom minska friktionsförlusterna och skapa bättre slitageskydd och också ha en positiv inverkan på minskningen av koldioxidutsläppen. En av drivkraften i FFI Sustainable Production delprogram är att minska bilindustrins koldioxidutsläpp från ett livscykelperspektiv, och detta projekt är ett nästa steg för att uppnå detta mål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 7 arbetspaket (eng. WP): WP1: Projektledning WP2: Simulering av friktionsberoende mönster WP3: Modellering och simulering av yttextureringsmetoder WP4: Experimentering och testning av olika metoder för yttexturering WP5: Utveckling av ytkarakteriseringsmetoder WP6: Alternativa yttextureringsmetoder WP7 Demonstrator och resultatspridning Projektstrukturen är tänkt för att skapa synergier mellan parterna och effektiv implementera resultaten i form av beprövad koncept och medföljande guidelines för användning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.