Från träd till tyg

Diarienummer 2011-02389
Koordinator Högskolan i Borås - Textilhögskolan
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Genomfört
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011