Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från spill till guld

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att utveckla de metoder som krävs för att hålla materialspill och återvunnet material i rörelse inom produktionskedjan och därigenom minska resursslöseriet. Initieringsprojektet har identifierat behov och metoder för återanvändning av pulver til lackering, av gjutrester och plåtutklipp, samt för återvinning av textilier. Detta var projektets syfte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Leveranser från initieringsprojektet är: 1.Förslag på affärsmodell och användarinterface för mäklarfunktionen ´från spill till guld´ och för dess kringtjänster 2.Rapport över huvudutmaningar och tillgängliga lösningar för att öka användningen av spill/återvunnet material i produktion med metaller, polymerer och för textil 4.Konsortium till samverkansprojekt som innefattar producenter, återvinnare, materialtillverkare, och experter med kompetens/lösningar inom de utpekade huvudutmaningarna Potentialen bedöms som hög av alla i konsortiet.

Upplägg och genomförande

Genom workshops med branschnätverk, besök hos företag och myndigheter, samt intervjuer har behovsägare identifierats. även i EU-sammanhang är intresset för förmedling av restprodukter stort, vilket visades vid presentation vid en EFFRA/Factories of the Future-workshop. Pga pågående agenda-arbeten i olika företagsnätverk har det inte gått att ha en gemensam workshop mellan de olika branschorganisationerna under projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00832

Statistik för sidan