Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från Nöd till Bröd i kris och katastrof

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 9 678 623 kronor
Projektets löptid september 2020 - november 2022
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projektets syfte är att förbättra möjligheterna för innovatörer och hjälporganisationer (köpare) att få ut fler cirkulära, inkluderande och hållbara innovationer till nödställda (användare). Idag finns betydande brister i innovationssystemet som innebär att de bästa lösningarna har svårt att nå marknaden och de behövande. Projektets mål är att genom praktiska fallstudier och testbäddar i Sverige och utomlands utveckla verktyg och metoder för utveckling, uppskalning och export av hållbara innovationer för både humanitära kriser och svårtillgängliga platser (off-grid).

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat ger effekter på en rad Globala Hållbarhetsmål genom att innovatörer och köpare får bättre beslutsstöd och verktyg för att utveckla och implementera innovativa hållbara, cirkulära och inkluderande lösningar för behövande i kris eller på svårtillgängliga platser (off-grid). Projektets resultat innefattar ett AI verktyg för beslutsstöd, en universitetskurs, kartläggningar av framgångsfaktorer för off-grid lösningar, metoder och plattformar för uppskalning och export samt vidareutvecklingen av fem svenska innovativa vatten och sanitetslösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samarbete med experter och kunder från offentlig-, privat- och akademisk sektor samt enskilda organisationer. Projektet är upplagt i sex arbetspaket som bl a innehåller att utreda och kartlägga framgångsfaktorer för off-grid lösningar, att utveckla verktyg för test, validering och marknadsintroduktion, att utveckla fem svenska innovativa vatten och sanitetslösningar samt att utveckla metoder och plattform för uppskalning och export. Alla resultat baseras på fallstudier i test- och demobäddar i Sverige, Bolivia, Libanon, Sydafrika och Rwanda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2021

Diarienummer 2020-01831

Statistik för sidan