Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från Nöd till Bröd i kris och katastrof

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 9 674 131 kronor
Projektets löptid september 2020 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projektet har syfte har varit att förbättra möjligheterna för innovatörer och hjälporganisationer att få ut fler cirkulära, inkluderande och hållbara innovationer till nödställda eller i områden med brister i el- och vattenledningsnät s k ”off-grid” innovationer. Syftet har konkretiserats i ett antal resultatmål med leveranser som finns att läsa på projektets websida: www.swashgrow.org

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat ger effekter på en rad Globala Hållbarhetsmål och i synnerhet nr 6 om vatten och sanitet och nr 17 om samarbeten. Resultaten består av vetenskapliga studier av marknaden, ett AI verktyg för matchning av innovation till globala upphandlingar, en universitetskurs om innovationsdesign, nya metoder för uppskalning och export samt validering i fält av fem svenska innovativa hållbara vatten och sanitetslösningar. Nya samarbeten och projekt har skapats mellan näringslivet och det globala biståndet. Läs mer på websidan www.swashgrow.org.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med 28 partners från Sverige, Bolivia, Libanon och Sydafrika med representanter från offentlig och privat sektor liksom akademi och civila samhället. Genomförandet har skett i sex arbetspaket som förutom projektkoordinering och kommunikation inkluderat vetenskapliga studier av marknaden, utveckling av AI verktyget, tester och validering i fält av innovationer samt affärsutveckling av exportplattformarna. Resultat har löpande stämts av med en referensgrupp från biståndet och exportfrämjandet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2022

Diarienummer 2020-01831

Statistik för sidan