Från bakgrundsfaktorer till olycka - Utveckling av en metod för att koppla ihop information från multipla datatyper

Diarienummer 2013-04680
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91410 PV21
Bidrag från Vinnova 1 426 312 kronor
Projektets löptid januari 2014 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-10-16

Syfte och mål

Med syfte att analysera trafikolyckor samlas stora mängder data in. Precrashfaktorer studeras, definierade som variabler beskrivande systemets tillstånd före en olycka. De olika databaserna används separat för studie av trafikolyckor. I projektet utvecklades en statistisk metod för att använda flera databaser parallellt för att kvantifiera olycksrisk. En metod utvecklades baserat på två databaser, en statistisk olycksdatabas och en naturalistisk FOT-databas genom att använda matchad fall-referent-metodik. Metoden applicerades på avkörningsolyckor i kurva.

Resultat och förväntade effekter

En metodik utvecklades och applicerades för att uppskatta olycksrisk för ett antal precrashfaktorer. Metodiken är generell och kan appliceras mot fler olyckstyper och andra datamängder. Resultaten från sådana studier kan användas för att förstå olyckssamband vilket kan användas för att prioritera lösningar i fordon såväl som i trafikmiljön.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i förstudie, metodutveckling och tillämpning av metod. Baserat på tillgänglig data och genomgång av tidigare analysmetod utvecklades metoden för projektet. Metoden applicerades med bra utfall mot avkörningsolyckor i kurva.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.