Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från analog granskare till digital superhjälte - ett samverkansprojekt för att möta arbetsmarknadens framtida krav

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Industriell Ekonomi
Bidrag från Vinnova 177 920 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet har resulterat i samverkan mellan akademi och näringsliv både lokalt och på nationell nivå. Projektledaren har vistats hos PwC och medverkat vid ett antal olika revisionsuppdrag samt nationell samverkan har främst skett genom medverkan vid seminarier arrangerade av Revisorsinspektionen för att ge synpunkter på de nya kompetenskraven av auktoriserade revisorer samt hur de ska tolkas och tillämpas. Slutligen har projektet stärkt samverkan mellan akademin.

Resultat och förväntade effekter

Samverkan mellan akademi och näringslivet har skett på flera olika nivåer allt från den lokala kontexten till nationell samverkan inom akademin men också med revisionsbranschen och Revisorsinspektionen. Projektet bidrar till att framtidsanpassa revisorsutbildningen och således möta arbetsmarknadens framtida kompetens och utbildningskrav på revisorer. Ytterligare ett resultat är att LTUs ekonomutbildningar får en starkare praktisk koppling. Ur PwCs perspektiv bidrar projektet med en möjlighet att förbättra revisionsutbildningen vid LTU.

Upplägg och genomförande

Olika metoder har tillämpats vid genomförande och analys. Deltagande, observation, samt reflektion har genomgående tillämpats för att skapa förståelse för framtida kompetensbehov och utbildningskrav inom revisionsbranschen. Projektledaren har även samlat in vetenskaplig litteratur för analys och sammanställning av en konferenspublikation som behandlar nuläget för revisorsprofessionen. Slutligen har projektet möjliggjort interaktion med Revisorsinspektionen, revisorsbranschen och andra lärosäten som utbildar framtida revisorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2017

Diarienummer 2017-04941

Statistik för sidan