Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens mobilitet

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utveckla och specificera en behovsbild och lösningar med tillväxtpotential baserade på nyttjandet av mobilitetsinformation; att sammanställa ett konsortium som har förmåga att realisera dessa lösningar; att utveckla en projektstruktur och -plan; att identifiera samarbetmöjligheter med relaterade A-projekt; samt att inleda arbetet med att ta fram ett konsortialavtal inför projektform B. Samtliga av dessa mål har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till en förståelse för slutanvändarnas behov och hur dessa kan tillgodoses genom nyttiggörande av mobilitetsdata. Vidare har det resulterande konsortiet den bredd som fordras för att framgångsrikt möjliggöra en tillväxtfrämjande och samhällsnyttig tjänste-ekologi baserad på integritetssäker mobilitetsinformation, vilken även är direkt tillämplig i flertalet relaterade A-projekt.

Upplägg och genomförande

Upplägget att anordna två workshops och komplettera dessa med flertalet möten mellan berörda parter, inklusive relaterade A-projekt, har gett önskat resultat. Den första workshopen ledde till en tydligare behovsbild utifrån det initiala konsortiets perspektiv, samt att nödvändiga aktörer inom relevanta sektorer identifierades och därefter kontaktades. Förslag på projektorganisation och tjänsteramverk som togs fram initialt i projektet utvecklades under den andra workshopen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02743

Statistik för sidan