Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens depåladdningskoncept - För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Diarienummer
Koordinator Öresundskraft AB
Bidrag från Vinnova 76 180 kronor
Projektets löptid april 2022 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att bygga en depåladdning baserat på teknik från Elonroad och utifrån detta verifiera lösningen, identifiera komponenter och affärsmodell som gynnar alla ingående parter

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet avslutades innan installation och kunde därför endast genomföra teoretiska resonemang och kunskapsinhämtning

Upplägg och genomförande

Det initiala upplägget var rätt men praktisk hinder som har dykt upp under projektets gång har förhindrat ett fullskaligt genomförande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 mars 2024

Diarienummer 2022-00192

Statistik för sidan