Framtida projektpartner för framtidens lantbruk

Diarienummer 2017-04937
Koordinator VULTUS AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Syftet med projektet är att träffa framtida projektpartner för en Horizon 2020 ansökan. Målet är att vi sammanställer en tydlig och exceptionell projektgrupp med deltagare från länder över hela Europa och kompetens inom traktor GPS, trådlös kommunikation, satellitanalys, agronomi och mjukvara. Under projektets gång har vi knutit kontakt med en grupp högt kompetenta bolag inom området GPS, trådlös kommunikation, agronomi och mjukvara, som vill delta i vårt projekt och bidra till effektivare spridning av kväve. Av den anledningen har projektets mål uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Vultus förväntade sig träffa och utöka sitt samarbete med en stor mängd företag som specialiserar sig på lantbruksteknik för att komma närmare en slutlig projektgrupp. Resan till Hannover var en stor succé. Vultus hittade en stor mängd nya kontakter med djupa kompetenser inom traktor GPS, data-överföring, agronomi och mjukvara. Projektets utfall är samma som de förväntade effekterna.

Upplägg och genomförande

Före eventet hade vi sökt igenom en stor mängd deltagare av Agritechina, och bokat en stor mängd möten. Några hade vi haft kontakt med tidigare, men flera var nya kontakter. Under torsdagen 16/11 och fredag 17/11 var Vultus på mässan och träffade projektpartnerna. Mötena mellan projektpartner följdes sedan upp med ytterligare virtuella möten. Utförandet var i teorin väl planerat och väl exekverat. Dock önskar vi att vi stannat en eller två dagar till på mässan då det var en så enorm mängd saker som hände på en gång. Vi underskattade hur många intressanta bolag som vi kunde träffa på mässan.

Externa länkar

Vultus hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.