Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Framtagande av beslutstödssystem för onlineanalys av tillskottsvatten

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att ta fram ett enkelt men kraftfullt beslutsstöd i realtid för tillskottsvatten i VA-nät i form av en kommersiell mjukvara med internationell försäljningspotential. Till det kommer ett syfte att också arbeta med att säkerställa en god tillgång till pålitlig mätdata. Projektet arbetar efter plan och går nu vidare mot ett steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet är väl på väg och har genomfört behovsanalys och haft nära dialog med såväl va-organisationer som sensor- och IoT-företag. Inför ett steg två har det blivit tydligt att projektet även bör fokusera på hur mer sensordata från ledningsnätet ska bli tillgänglig och använd, samtidigt som att verktyget som tas fram inte bör begränsas till att enbart kunna hantera tillskottsvatten utan fler möjliga tillämpningar inom VA-branschen ska kunna byggas ut modulärt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan RISE, Gemit Solutions AB och Mälarenergi AB. Inventering av behov och förutsättningar på Mälarenergi har bidragit till att ta fram en kravbild. Till det så har det hållits en workshop med ett tiotal VA-organisationer samt sensor- och IoT företag. Avstämning har även gjorts mot andra konkurrerande projekt för att hitta en unik inriktning på projektet. Slutligen har arbetsgruppen tagit fram en vision och funktionsbeskrivning för verktyget som kommer att användas i ansökansarbetet inför steg 2.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03352

Statistik för sidan