FOT-E

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 4 236 701 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI - våren 2019

Syfte och mål

Projektets mål är att extrahera data i insamlade videofilmer, från tidigare datainsamlingsprojekt, klassificera beteenden och rörelser, för att skapa en förbättrad databas. Denna databas ska hjälpa forskare att svara på frågor kring både aktiv och passiv säkerhet i fordon. Databasen ska även användas för validering av kommande, nya säkerhetsfunktioner kring bilförares uppmärksamhet i trafiken.

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultatet är en förbättrad databas med annoteringar från tidigare insamlade video på förare, i datainsamlingsprojekt. Datasetet skall kunna användas i framtida forskning inom trafiksäkerhetsområdet. Datasetet kommer även att användas för att validera nya algoritmer för detektering av trötthet och distraktion.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet skall annotering ske på inspelad videodata, som sedan följs av träning av neurala nätverk, för att detektera händelser i datasetet. Nya AI-algoritmer, skall sedan tränas att extrahera ögonrörelser och huvudposition, baserat på ansiktsvideosekvenserna. När algoritmerna är validerade, skall en större mängd videodata processas på hela datasetet (ca 7,5 Miljoner km kördata). Slutligen kommer hela det processade datasetet, att kunna användas för analys med kombinationer av ansiktsdata och bilsignaldata, eller att användas i utveckling av ytterligare algoritmer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2019

Diarienummer 2019-03095

Statistik för sidan