FOSF - IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv

Diarienummer
Koordinator PEAK REGION AB - Peak Region Science Park AB
Bidrag från Vinnova 2 032 800 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka folkhälsan genom fysisk aktivitet hos unga. Med hjälp av IoT-tekniken och så kallad gamification vill projektet främja ökad fysisk aktivitet bland unga utifrån deras egna premisser och önskemål och genom dem göra offentliga idrottsanläggningar och friluftsområden mer inkluderande och attraktiva för fler målgrupper. Målet är att leda in ungdomar till sport och friluftsliv på offentliga anläggningar genom att använda nya metoder för att få dem i rörelse och fysisk aktivitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är en etablering av en IoT-hubb för folkhälsa genom sport och friluftsliv samt förverkligandet av ett antal prototyper i form av piloter. Piloterna är tillämpade på två olika typer av idrottsarenor; Östersunds skidstadion och Alpina arenan i Åre samt på ett eller flera friluftsområden. Förväntade effekter är en ökning av folkhälsan genom att leda in befolkningen mot ett fysiskt aktivt liv i tidig ålder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas upp i tre huvudområden, projektledning, etablering av IoT-hubb samt förverkligandet av ett antal prototyper i form av piloter. Piloterna är två olika typer av idrottsarenor samt ett eller flera friluftsområden, alla följer samma process. På pilotområdena kommer upplevelser att utvecklas som vänder sig till målgrupper som uppvisar stora ohälsotal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-01500

Statistik för sidan