FOSF - IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv

Diarienummer 2018-01500
Koordinator PEAK REGION AB - Peak Region Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 659 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018