Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forza Integration

Diarienummer
Koordinator FORZA OF SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet var att färdigställa grunden för uppskalning av Forza Integration samt möjliggöra för nationell spridning av en lösning för ökad inkludering och minskad arbetslöshet. Genom att slutföra paketeringen av metoden, identifierat en finansieringsmodell och primärmarknad, identifierat aktiviteter för ökad jämställdhet för slutanvändarna samt kommit en bra bit mot att utveckla en hållbar och uppskalningsbar samverkansmodell har vi kommit en god väg mot möjligheten till nationell spridning.

Resultat och förväntade effekter

Finansieringsmodellen och förståelsen för marknad och kund möjliggör effektivare säljprocesser med bättre träffsäkerhet. Effekten förväntas bli finansiell hållbarhet för metoden och att fler slutanvändare nås av lösningen och inkluderas i samhället. Samverkansmodellen som inkluderar näringsliv och föreningar förväntas skapa fler möjliga vägar in i samhället för slutanvändarna. Planen för ökad jämställdhet förväntas leda till fler kvinnliga slutanvändare och på sikt bättre ekonomisk jämställdhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har till största del genomförts enligt plan. Genom intervjuer med olika aktörer kunde vi tematisera och hitta gemensamma nämnare för att senare gå djupare i återkopplande frågor vid behov. En lärdom är att allt tar längre tid än man tror och vi var något optimistiska. Många kalendrar är fullbokade lång tid framöver, och det tog mer tid att få till viktiga samtal än vi beräknat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01358

Statistik för sidan