Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie - Urban Drone Testbed

Diarienummer
Koordinator Kista Science City AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Detta förstudieprojekt har genomförts mellan december 2018 och juni 2019 och började med en bred omvärldsbevakning om drönare. Projektgruppen har haft representanter på drönarrelevanta konferenser där det både har hämtats in kunskap och etablerats både nationella som internationella kontakter med aktörer inom drönarsektorn. Det har även rekryterats nödvändiga intressenter till projektets styrgrupp & framtida referensgrupp. Därmed avser projektgruppen att gemensamt gå in med en genomförandeansökan i september. Under resans gång har namnet ändrats till Stockholm UAM Lab.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har resulterat i att drönarsektorn har mobiliserats och står redo för att etablera en testbädd för drönare i Kista - Stockholm UAM Lab. En ledningsgrupp, styrgrupp och referensgrupp har bildats med representanter från akademi, myndigheter och företag. Således är representanter från hela drönarsystemet deltagande. En SME-grupp har också bildats vilket gör att initiativet är välförankrat på flera nivåer i branschen och projektet är redan internationaliserat då samarbeten har inletts med aktörer både i EU och USA.

Upplägg och genomförande

Förstudien har gjort en grundläggande omvärldsanalys över pågående drönarinitiativ samt testbäddar. Kopplat till detta har en SWOT tagits fram liksom ett förslag till affärsmodell för att hitta en långsiktig lönsamhet i testbäddens tilltänkta aktiviteter. En medborgarenkät har utförts i närområdet för att säkerställa att medborgarnas attityd till drönarna inte kommer att vara ett hinder. Sammantaget finns goda förutsättningar för att etablera en testbädd för reguljär, storskalig och säker drönartrafik i Kista - Stockholm UAM Lab - och sektorn står redo.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03713

Statistik för sidan