Förstudie - Urban Drone Testbed

Diarienummer 2018-03713
Koordinator Kista Science City AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Förstudien syftar till att kartlägga de funktioner och behov, samt samordna de parter som behövs, för att ta fram en fullskalig och realistisk genomförandeansökan för anläggandet av en öppen testbädd för storskalig, reguljär drönartrafik i urban miljö. Målsättningen är att designa ett nytt sociotekniskt system för luftrummet. Förstudien kommer även att undersöka hur kvadrupel helix kan möjliggöras samt hur den behöver designas för att små- och medelstora företag kan ha nytta av den.

Förväntade effekter och resultat

I förstudien ska det tydliggöras hur Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad tillsammans med offentlig sektor, industrin, akademin och representanter för civilsamhället skulle kunna bygga en öppen testbädd för möjliggör storskalig, autonom, reguljär drönartrafik i urban miljö samt gemensamt utveckla och testa den infrastruktur (tekniskt hård- och mjukvara, regelverk, relationer, ägarförhållanden, affärsmodeller mm) som krävs för detta. När förstudien är klar ska den ha mynnat ut i en komplett och fullskalig genomförandeansökan.

Planerat upplägg och genomförande

I förstudien ska vi svara på vilka aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi samt civilsamhälle som ska påverka och delta, kartlägga deras behov, undersöka på vilket sätt co-creation och kvadrupel helix kan organiseras och säkras i ett genomförandeskede, utreda fördelar och risker med drönare i urban miljö, genomföra studieresa samt se över och arbeta med policyfrågorna. Sammanställningen av förstudien ska utgöra underlag för ansökan av genomförandeprojekt. Utförandet kommer att koordineras i egen regi med konsultstöd samt i samverkan med omgivande samhälle.

Externa länkar

webbplats för projektet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.