Förstärkning av industrifunktionen vid MAX IV-laboratoriet

Diarienummer 2017-04441
Koordinator Lunds universitet - MAX IV
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan

Syfte och mål

Projektets mål är att förstärka kapaciteten vid MAX IV-laboratoriets industrikontor genom att öka bemanningen och bredda kompetensen. Detta för att kartlägga och realisera MAX IV-laboratoriets möjligheter att stödja världsledande industrinära forskning. Insatsen avser öka MAX IV-laboratoriets relevans för svensk industri genom att öka användningen av de tekniker som redan finns, eller som kan göras tillgängliga, på MAX IV-laboratoriet - både inom företag och deras akademiska samarbetspartners.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett ökat antal samarbeten och utvecklingsprojekt med företag och näringslivsaktörer inom många olika sektorer. En önskad leverans är en plan för hur vi följer upp och genomför uppslag, förslag och idéer om hur MAX IV-laboratoriet kan göras mer relevant och bättre tillgängligt för den industrinära forskningen.

Planerat upplägg och genomförande

För att genomföra detta projekt kommer MAX IV-laboratoriet att fördubbla bemanningen av sitt industrikontor, från en till två personer, och samtidigt bredda kompetensen inom området. Vi kommer att genomföra möten och workshops för att klargöra vilka behov och möjligheter som finns inom de olika sektorerna med avseende på användningen av MAX IV-laboratoriet, samt vilka initiativ som behöver skapas för att fullt ut realisera dessa möjligheter. Detta enligt samma modell som MAX IV-laboratoriet framgångsrikt redan har använt vid samarbetet med skogsindustrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.