Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Försäkring för den cirkulära ekonomin

Diarienummer
Koordinator Sharin AB
Bidrag från Vinnova 492 500 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet skulle syftade till att kartlägga vilka plattformar som kunde tänkas behöva en försäkring. Vilka data vi kunde extrahera från dessa plattformar, samt hur vi kunde göra detta på ett sätt som var förenligt med GDPR. Utifrån dessa data har vi byggt en algoritm för riskberäkning och ett rest-API som som utgör kontaktyta mot plattformens köp-process.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått kontakt med fler plattformar än väntat i de vertikaler vi identifierat utifrån riskkategorier. Dvs, Delning av saker, delning av transporter, delning av casco (båt, husbil) delning av semesterbostäder ovh andrahandsuthyrning. Vi har valt att gå vidare med delning av transporter som ett första use-case där vi kört algoritm och api i testmiljö tillsammans med plattform med gott resultat. Återstår att se vilka data vi kan återanvända i de andra vertikalerna och hur vi öppnar api:et mot andra vertikaler.

Upplägg och genomförande

Handelshögskolan har leverarat analysen av marknaden som legat till grund för de vertikaler som vi senare identifierat ur riskhänseende. Vi har sedan haft en gemensam dialog kring vilka data som behövs för att säkra processen i respektive vertikal. För att säkra GDPR-kompabilitet har vi tagit advokatfirman Magnusson för att stämma av hur persondata används samt med vilken undantagsgrund processen bäst motiveras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03767

Statistik för sidan