Försäkring för den cirkulära ekonomin

Diarienummer 2018-03767
Koordinator Sharin AB
Bidrag från Vinnova 492 500 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Det finns grundläggande brister i hur försäkringar för cirkulära företag fungerar idag. Detta skapar problem för företagen som inte kan integrera försäkringslösningar i cirkulära modeller och för konsumenter som står utan skydd om de delar eller hyr istället för att köpa. Sharin vill skapa en ny typ av försäkringslösning som är fullständigt anpassad för den cirkulära ekonomin. Målet med projektet att identifiera var behovet av en försäkringslösning möter möjligheterna att extrahera relevanta data för att göra en riskbedömning.

Förväntade effekter och resultat

Identifiera potentiella aktörer i behov av försäkringslösning samt utreda vilka marknadsmodeller de använder, hur deras tekniska sammansättning ser ut samt vilka data som är möjliga att extrahera från dessa plattformar. Cirkulära plattformar är ofta tvåsidiga marknader. På längre sikt ska vår försäkringslösning skapa incitament för tillväxt på för båda dessa marknader. Genom nätverkseffekter fungerar vår lösning som en katalysator för tillväxt i cirkulära transaktionsmodeller.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Sharin AB, Tromb AB och Handelshögskolan. Sharin och Tromb kommer att identifiera potentiella aktörer i behov av försäkringslösning samt utreda vilka marknadsmodeller de använder, hur deras tekniska sammansättning ser ut samt vilka data som är möjliga att extrahera från dessa plattformar Handelshögskolan kommer att utreda hur dessa strukturer ser ut samt hur den data som finns att extrahera från plattformarna går att omvandla till reella värden för företag och konsumenter.

Externa länkar

www.sharin.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.