Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förlängt liv till frukt och grönsaker

Diarienummer
Koordinator Odd Season AB - Berrymania AB
Bidrag från Vinnova 299 912 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

1) Vi har lyckats hitta en bra produktionsprocess med hjälp av att arbeta nära med en konsult, expert på området. 2) Vi har en bra produkt redo för marknaden tack vare bra feedback från testkunder. 3) Vi har utvärderat kundsegment och affärsmodell, vilket har lett till att vårt primära kundsegment nu är offentlig sektor istället för caféer. 4) Ett kundkontakt är påskrivet och flera andra är nära att låsas. Målet var två påskrivna. 5) Vi har inte lyckats flytta in i industrilokaler, det var mer komplicerat än vi trodde. Vi har bra samarbete med våra partners och hoppas uppnå detta under Q1 2020.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett förväntat resultat vi hade var att förstå våra kunders behov bättre och utifrån det utvärdera hållbarheten i vår affärsmodell. Under projektet har vi avfärdat vår ursprungliga idé om caféer som primär kundgrupp till att istället fokusera på offentlig sektor. Vårt andra förväntade utfall var att hitta en skalbar lösning gällande produktionslokal och utrustning. Det har vi gjort men vi är inte klara med förhandlingar och detaljer med våra partners och har alltså inte påbörjat storskalig produktion än. Det var något vi hade hoppats uppnå under projektet.

Upplägg och genomförande

Något vi är nöjda med är hur nära våra testkunder vi har arbetat och att vi lyssnat aktivt på deras feedback för att lyckas utveckla en bra produkt. Även samarbetet med vår produktionskonsult har varit lyckosam och viktig för en effektiv produktionsprocess. Dialogen med våra produktionspartners har varit det mest utmanande. De är inte lika snabbrörliga som oss, vilket utgjort en flaskhals för oss. Vi hade kunnat utvärderat fler alternativ för produktion redan från början för att inte vara så beroende av våra nuvarande partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00648

Statistik för sidan