Fordonsindustrins utmaningar kopplat till blandade material - Nationell individrörlighet

Diarienummer 2015-06583
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 145 392 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att ge forskaren en ökad förståelse för industrins utmaningar kring introduktion av nya material i existerande produktion, samt att skapa ett starkare industriellt nätverk.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har varit ett utökat industriellt nätverk för forskaren, en djupare förståelse för utmaningarna kring introduktion av nya material i existerande produktion för forskaren och företaget samt ett utökad samarbete mellan företag och forskningsutförare. Projektet förväntas resultera i ett fortsatt forskningsrelaterat samarbete, både vad gäller forskningsansökningar och studentprojekt, mellan forskningsutövaren och företaget.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att forskaren har agerat projektkoordinator för ett förstudieprojekt på företaget, under ett kortare förstudieprojekt hösten 2016. Detta projekt har dokumenterats och sedan analyserats i samverkan med forskningskollegor, och rapporterats tillbaka till företaget. Forskaren har också observerat ett internt förstudieprojekt på företaget under hösten 2017, för att komplettera de insikter som framkom under det första förstudieprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.