Förberedelser för projekt P17 (Höghastighetsfartyg med bränslecellsdrift)

Diarienummer 2018-04870
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet med det föreslagna projektet är att stödja utvecklingen av demonstratorn P17 - en innovativ fartygskonstruktion i rostfritt stål - och att samtidigt ta fram ett inspirerande exempel på hur aktörer inom svenska styrkeområden kan utveckla en gemensam värdekedja i vilken både stora och små företag från olika sektorer ingår. Målet är utvecklade produktionsmetoder, exempelvis anpassad svetsningsteknik.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat är nödvändiga för uppbyggnaden av en ny svensk värdekedja där avancerade stål från upp till tre svenska producenter kan ingå. Slutprodukten utgör ett resurseffektivt och miljövänligt alternativ till dagens fartygsteknik med stor exportpotential. Lärdomar avseende t.ex. samarbetsformer, arbetssätt och strategier kan spridas till andra aktörer inom innovationsområdet och därmed inspirera till att utveckla fler nya värdekedjor kring metalliska material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet samlar företag längs en ny innovativ värdekedja där ledande industri inom svenska styrkeområden ingår. Arbetet sker inom fem arbetspaket som inkluderar projektledning, utveckling av svetsningsteknik, utveckling av teknik för högglaspolering, innovativa bearbetningsmetoder samt kommunikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.