Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl. Sverige)

Diarienummer 2017-03442
Koordinator INVENT MEDIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 170 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Satsning på stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka Invent Medic Sweden ABs kunskap A. Identifiera nationella regelverk runt produkter av den typ som TVS representerar B. Identifiera nationella distributörer och försäljningskanaler inom Invent Medics fokusområde. C. Introducera TVS för identifierade aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Invent Medic kommer att på ett strukturerat sätt kunna utforska den Europeiska marknaden och får möjlighet att driva denna verksamhet parallellt med det huvudspår som bolaget har idag, en introducering i Sverige. Invent Medics core team kommer när projektet är genomfört ha kunskap om och en plan för marknadsintroduktion i ett antal Europeiska länder.

Planerat upplägg och genomförande

Invent Medic avser att anlita personer med erfarenhet av att introducera produkter på den Europeiska marknaden i samma/liknade kategori som TVS. Dessa personer ska med sin erfarenhet och nätverk lägga en realistisk och specifik marknadsintroduktionsplan för Europa. Dessa personer ska även överse mötesagendor och presentationsmaterial.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.