Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl. Sverige)

Diarienummer
Koordinator INVENT MEDIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 170 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har identifierat nationella regelverk runt produkter (mål A) av den typ som TVS representerar, en initial genomgång har gjorts och en plan för varje land har lagts upp så att det vid varje tidpunkt kan göras en analys. Vi har identifiera nationella distributörer och försäljningskanaler (mål B) inom Invent Medics fokusområde. Vi har med hjälp av ett framtaget material introducerat TVS till ett antal utvalda tagare i Europa (mål C).

Långsiktiga effekter som förväntas

Invent Medic har fått verktyg att på ett strukturerat sätt kunna utforska den Europeiska marknaden och fått möjlighet att driva denna verksamhet parallellt med det huvudspår som bolaget har idag, en introducering i Sverige. Invent Medics core team har fått ökad kunskap om och en plan för marknadsintroduktion i ett antal Europeiska länder. Vi förväntar oss att på ett kontrollerat och effektivt sätt nå ut med vår produkt utanför Sverige.

Upplägg och genomförande

Invent Medic konsulterade en person med stor erfarenhet av produkter på den Europeiska marknaden inom intimprodukt segmentet, som TVS kan anses tillhöra. En marknadsanalys och en prioritering genomfördes och överfördes till Invent som listor och kontaktuppgifter. Ett introduktionsmaterial och ett djupare presentationsmaterial som ska användas vid kontakter med potentiella tagare har tagits fram. Initiala kontakter har tagits med hjälp av det nätverk konsulten förfogar över.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 augusti 2017

Diarienummer 2017-03442

Statistik för sidan