Förbättrad metod för paltning av bergbult

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - CBI Betonginstitutet
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla ett pappershölje fyllt med en tillräcklig mängd krympfri cementbaserad bruk/pasta, som ska användas som korrosionsskydd mellan berg/sprutbetong och den kupolformade brickans baksida vid installation av bergbultar. Idén är att lösa ett av de största problemen som har konstaterats upprepade gånger i samband med installation av bergbultar i Svensk tunnelbyggnadsindustri och gruvor, i syfte att förbättra beständigheten för bergbultarna.

Förväntade effekter och resultat

Lösningen ska vara enkel och kostnadseffektiv att producera, lätt att installera utan behov av särskild utrustning. Den nya metoden ska underlätta kvalitetskontroll under installation. Dessutom ska materialspillet minska, och produktiviteten öka jämfört med dagens teknik. Den nya tekniken ska minska den fysiska påfrestningen och risken för nedsmutsning, samt den mentala stressen på arbetskraften. Produkten ska också resultera i att kraven på installationen uppfylls, särskilt livslängd, reducera behov av inspektion/ underhåll under drift och därmed livscykelkostnaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sex arbetspaket. Det börjar med utvecklingen av cementbaserat bruk (WP1) och pappersförpackning (WP2) med de efterfrågade egenskaperna. En fullskalig laboratorietest kommer att genomföras i WP3 för att utvärdera och optimera systemets effektivitet. I WP4 kommer genomförbarheten av den nya lösningen att demonstreras i fältet. I WP5 avslöjas omfattningen av miljöfördelar och kostnadseffekter av projektet genom livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys. Slutligen är WP6 dedikerad till organisation och övervakning av framstegen i alla uppgifter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01144

Statistik för sidan