Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - CBI Betonginstitutet
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - januari 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att utveckla ett expansivt cementbaserat torrt murbruk fylld i papperspaket för att installeras under kupolplattorna under installation av bergstödssystem i underjordiska infrastrukturer. Den slutliga produkten var tänkt att fylla alla håligheter och luftrum under kupolplattorna för att förhindra inträngande av vatten och tillhörande korrosion.

Resultat och förväntade effekter

Den slutliga lösningen är enkel, kostnadseffektiv och lätt att installera och kan underlätta kvalitetskontroll och dokumentation under installation. Dessutom ska materialspillet minska, och produktiviteten öka jämfört med dagens teknik. När det gäller arbetsmiljö ska den nya tekniken minska den fysiska påfrestningen och risken för nedsmutsning, samt den mentala stressen på arbetskraften, som ett resultat av den förbättrade montageprocessen. Slutligen kan produkten höja livslängd och reducera behov av inspektion och underhåll under drift och därmed livscykelkostnaden.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av fem APs. I AP1 utvecklades ett torrt murbruk med erforderliga expansions- och hållfasthetsegenskaper samt härdningstid och härdningstid. I AP2 valdes ett papper med önskad hållfasthetsegenskap under både torra och våta förhållanden, tillräcklig töjningsförmåga och låg permeabilitet i sidoriktningar. I AP3 och AP4 producerades och testades flera prototyper i både laboratorie- och fältförhållanden för att utvärdera metodens effektivitet. Slutligen genomfördes i AP5 miljöpåverkan, kostnadsanalys och jämförelse av den nya metoden med de traditionella.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2021

Diarienummer 2019-01144

Statistik för sidan