Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättra elevers matematikresultat med vetenskapligt validerade och adaptiva inlärningsverktyg

Diarienummer
Koordinator Scientific Ed Tech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en marknadsanpassad prototyp av det digitala läromedlet Planetjakten som kan testas och valideras i klassrummen. Vi har uppfyllt målet för projektet genom att ta fram en prototyp som inkluderar testning och träning i matematik för elever och mockups på gränssnitt för lärare, rektorer, skolhuvudmän, skoladministratörer och föräldrar. Det andra projektmålet - vilket har uppfyllts - var att ta fram en strategi för att säkra immateriella tillgångar vilket har skett i samråd med en erfaren styrelseordförande och en jurist.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen vi har skapat gör att vi kan visa kommuner och friskolor våra produkter, t ex att vi kan förkorta tiden som bedömningsstödet tar att genomföra. Prototypen underlättar därmed dialogen med kommuner och friskolor där vi försöker nå ut på en hög nivå och särskilt i skolor i socialt utsatta områden, t ex Malmö Stad.

Upplägg och genomförande

Att arbeta med prototypisering, sprintar och agila metoder har gjort det möjligt för oss att anpassa produktens behov i takt med ny kunskap som förvärvats från bl.a. användarintervjuer och -tester. Utan det flexibla arbetssättet hade projektet följt samma process som upprättades innan start, och där delar av besluten baserades på då ännu oprövade hypoteser. Processerna har längs vägen förfinats och anpassats för den produkthelhet som företaget bygger, vilket märks i att arbetet är effektivare och precisare idag än innan projektets start.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01204

Statistik för sidan