Förbättra elevers matematikresultat med vetenskapligt validerade och adaptiva inlärningsverktyg

Diarienummer 2018-01204
Koordinator Scientific Ed Tech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att anvanda forskning, teknologi och effektiva undervisningsmetoder fran inlarningspsykologi/KBT för att skapa ett digitalt läromedel som med hjalp av artificiell intelligens kan anpassa traningen efter varje individs sarskilda behov i klassrummet. Malsattningen ar att utveckla en marknadsanpassad prototyp av laromedlet Planetjakten som kan testas och valideras i klassrummen. Malet pa lang sikt ar att skapa en optimal metod for att lara ut matematik till lagstadieelever.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet är en marknadsanpassad prototyp av produkten, som kan valideras och senare erbjudas till alla svenska lågstadieskolor. Produktens innehåll ska innefatta samtliga moment i läroplanen för elever i årskurs 1 och på ett effektivt sätt lära ut dessa. Den förväntade effekten är en förbättrad matematikundervisning i för elever i lågstadiet. Den långsiktiga, förväntade effekten är att genom den förbättrade utbildningskvaliteten höja landets PISA-resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Företaget har en innovation inom digitala laromedel men behöver marknadsanpassa produkten. Ett av de grundläggande stegen i projektet är att säkra de immateriella tillgångarna som företaget har. Resterande del av projektet handlar om ett iterativt arbete där Scientific EdTech arbetar nära skolorna for att marknadsanpassa produkten. Detta sker genom kontakt med lärare och elever, kreativt arbete samt prototypisering (mjukvaruutveckling) och testning.

Externa länkar

http://scientificedtech.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.