Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förband med Floatglas (FF)

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 3 575 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-04691_FF_en.pdf(pdf, 433 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet varit att skapa en stabil, tillförlitlig och verifierad process för att rengöra och ytaktivera med atmosfärsplasma inför limning av glas med/utan ceramic frit och genom det ersätta primerbeläggningen hos glasleverantör. Projektet har resulterat i en vidareutvecklad plasmaprocess, en vidareutvecklad metod för kemisk analys av glasytor samt utvärderade metoder för industriell smutsavsyning

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har studerat hur viktiga kemiska grupper i ytan påverkas av olika förbehandlingar. Projektet har sett skillnader i limbarhet mellan glas och lim samt hur åldring och plasmabehandling påverkar. Resultaten visar att plasmabehandling kan rengöra, förbättra ytenergin samt generera starkare limförband. En metod för att förbättra ytkemin på glaset med plasma har vidareutvecklats liksom en metod för att verifiera med XPS. Som en del i kvalitetssäkringen har projektet arbetat med smutsavsyning. Utvärderingen är gjord i en djupare studie med avseende på smutstyp och mängd.

Upplägg och genomförande

Projektet har i korthet har fokuserat på: Bygga en kompetensbas om glas och glaskemins påverkan för vidhäftning vid limning Utvärdera plasmabehandlingens effekt på glas med/utan ceramic frit Ta fram processfönster för plasmabehandling Ta fram guidelines Identifiera metoder för automatiserad smutsavsyning Välja en till två automatiserade smutsavsyningsmetoder för djupare utvärdering Verifiera atmosfärsplasmabehandling av rutlimningsprocessen, både på lack och glasytan Förbereda för implementering Rapportering och kunskapsspridning av resultat

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04691

Statistik för sidan