För ökad industriell användning av storskalig forskningsinfrastruktur - ett strategiskt utbyte mellan SP och MAX IV

Diarienummer 2016-04453
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Lund
Bidrag från Vinnova 215 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång National mobility for innovation

Syfte och mål

Projektet innebär ett utbyte mellan RISE och MAXIV laboratoriet. Genom utbytet vill vi fördjupa samarbetet mellan de två organisationerna för att gemensamt skapa möjligheter att öka tillgängligheten av MAXIV för svensk industri. Målet är även att projektledaren ska få en djupare förståelse för teknikerna SAXS och XPS och dess tillämpningar. Projektet är ett steg mot att skapa en väl fungerande infrastruktur för industriella användare, och mot att integrera teknikerna i de egna forsknings- och utvecklingsprojekten på RISE.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge nytta för båda organisationerna i den gemensamma strävan att möta industrins behov. Flera bitar ska på plats för en ökad industriell användning av MAXIV. En viktig bit är en väl fungerande infrastruktur. En annan är fler ingångar för industriella applikationer, där RISE kan vara en viktig del genom kontaktytan mot industrin men också genom de egna tillämpade forskningsprojekten. För detta behövs kompetens inom relevanta tekniker och tillämpningar, men även en ökad kännedom om respektive organisation.

Planerat upplägg och genomförande

Utbytet kommer att omfatta totalt tre månaders utbyte utspritt under ett års tid, intensifierat till två perioder (en våren 2017 och en hösten 2017). Under dessa perioder kommer projektledaren att spendera två dagar i veckan på MAXIV. Aktiviteter: -Involvering i aktuella industriuppdrag på MAXIV -Diskussioner kring infrastruktur och aktiviteter relaterat till industriell användning av MAXIV -Studieresa till en annan anläggning samt kurs i SAX eller XPS -Kunskapsfördjupning -GAP-analys

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.