Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

För ökad industriell användning av storskalig forskningsinfrastruktur - ett strategiskt utbyte mellan SP och MAX IV

Diarienummer
Koordinator Research Institutes of Sweden - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Lund
Bidrag från Vinnova 215 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Utbytet har bidragit till en bättre förståelse för respektive organisation; syften, mål och arbetssätt. Detta har bidragit till ett fördjupat samarbete med målet att öka tillgängligheten av MAXIV för svensk industri. Projektet har varit en pusselbit i det strategiska beslut som RISE tagit kring att i framtiden aktivt arbeta med detta. Projektet har gjort att jag har fått en djupare förståelse för teknikerna i stort, samt specifikt för SAXS, XAS och XPS. Det har också varit ett steg vidare mot att integrera teknikerna i forsknings- och utvecklingsprojekten på RISE.

Resultat och förväntade effekter

Utöver att projektet har bidragit till ett fördjupat samarbete mellan organisationerna, så har vi genom projektet identifierat flera kritiska faktorer för att öka tillgängligheten för industrin. En sådan är en väl fungerande infrastruktur och servicefunktioner (instegslabb, tillgänglig expertis, etc). En annan är fler ingångar. Där kan RISE spela en viktig roll, dels genom den kontaktytan som finns mot industrin, men också genom de tillämpade forskningsprojekt vi driver och medverkar i. För detta behövs bygga intern kompetens inom relevanta tekniker och tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes från och med mars 2017 till juni 2018. Under 2017 spenderade projektledaren regelbundet tid på MAXIV, och under 2018 genomfördes två kurser samt mätningar på MAXIV. Tre mätningar genomfördes på MAXIV i vilka projektledaren var aktiv, varav två var förstudier (commissioning) och ett en skarp mätning. Under hela perioden har projektledaren och ILO på MAXIV haft regelbundna diskussioner om allt från organisationerna till att definiera relevanta områden och hur vi skapar den infrastruktur som underlättar för industriella användare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04453

Statistik för sidan