Foodinova

Diarienummer
Koordinator Krinova Aktiebolag - Krinova Incubator & Science Park
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Skapa en Nationell Innovationsarena för Mat, Måltid, Livsmedel och Hälsa som tillsammans med regionala noder verkar i ett innovationsekosystem för livsmedelskedjan Utveckla av en virtuell Nationell LivsmedelsInkubator, som i samverkan med regionala inkubatorer erbjuder inkubation inom hela livsmedelskedjan Synliggöra och erbjuda befintliga och vidareutvecklade verktyg, metoder, resurser och nätverk genom en digital plattform Digital Innovation Support Toolbox. Sprida erfarenhet, kunskap och metoder genom ett nationellt forum för utveckling av regionala noder

Förväntade effekter och resultat

> 600 nya jobb i Sverige i olika noder genom utveckling av en Nationell Innovationsarena > 1500 företag i en digital food community genom utveckling av en virtuell nationell livsmedels inkubator, som i samverkan med regionala noder erbjuder inkubation i hela livsmedelskedjan Ett nationellt innovationsekosystem har utvecklas genom access till befintliga och vidareutvecklade verktyg, metoder, resurser och nätverk genom en digital plattform > 5 nya noder har utvecklats för att ta erfarenhet, kunskap och metoder vidare med hjälp av forumet

Planerat upplägg och genomförande

Projektparterna kommer fortsätta påbörjade dialoger med parters och eventuellt vidga partner, aktörs och intressentgrupperna. Projektets drift kommer att ske av utsedd organisation och ansvariga parter för arbetspaket. Projektet avser under Fas 1 ha ett partneravstämningsmöte per vecka, ett partnermöte per månad och ett avstämningsmöte med Vinnova och andra finansiärer tillsammans med SISP och andra berörda myndigheter per kvartal. Projektet kommer baserat på lärande, utredningar, detekterade behov och möjligheter under Fas 1 utveckla projektplanen för Fas 2 och 3.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05168

Statistik för sidan