Foodfighters för en hållbar värld

Diarienummer 2018-01108
Koordinator Foodfighters AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Foodfighters mål är att göra det lätt att välja rätt. Vi vill ta bort de hinder som gör att folk inte handlar mer miljösmart. Att handla hållbart ska inte vara en kostnads- eller kunskapsfråga, det ska inte vara svårt eller jobbigt. Genom metoder for positiv påverkan, coaching, lärande, visualisering, nudging och gamification vill vi hjälpa konsumenter att sänka sin negativa miljöpåverkan, både i köpögonblicket och över tid.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att utveckla en miljöcoach som hjälper användarna att förändra sitt beteende och sänka den negativa miljöpåverkan som deras livsmedelskonsumtion medför.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet med att ta fram miljöcoachen kommer bedrivas tillsammans med RISE, Sveriges ledande forskningsinstitut på området. RISE har också Sveriges största databas för livsmedel och livsmedels miljöpåverkan. Deras gedigna kunskap och erfarenhet är grunden för beräkningsmodellerna som ska guida, utmana och trigga användarna mot hållbart konsumerande. Tillsammans undersöker och analyserar vi datat, tar fram hypoteser och bygger en prototyp som sedan implementeras av oss. Projektet är indelat fyra huvudaktiviteter: 1) Ideation 2) Design 3) Implementation 4) Validering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.