Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Foodfighters för en hållbar värld

Diarienummer
Koordinator Foodfighters AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

FoodFighters skapar ett helt nytt sätt att handla mat. FoodFighters gör det enkelt att välja rätt. Vi utmanar och triggar användarna att bli mer hållbara konsumenter. I stunden och över tid, som individ och som kollektiv. Det är dags att uppgradera vår livsstil. För vår planet och för vår framtid. Målet var att utveckla en prototyp av vår miljöcoach. Miljöcoachen hjälper konsumenten att förändra sitt beteende och sänka den negativa miljöpåverkan deras matkonsumtion medför. Våra resultat har verifierats av RISE, testanvändare och livsmedelskedjorna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototypen av FoodFighters miljöcoach är första steget mot att ge alla konsumenter tillgång till marknadens bästa mätmetoder för att visa matens klimatpåverkan. Kombinationen av egenutvecklade algoritmer och RISE mest fingranulära data utgör nu ett fantastiskt hjälpmedel för konsumenter att förändra sina konsumtionsvanor. Samarbetet ger oss marknadens starkaste och mest trovärdiga kvalitetsstämpel. För hållbara samhällen krävs innovativa lösningar som gör det lätt att välja rätt. Vår prototyp kan till och med utföra valet av hållbar mat åt konsumenten.

Upplägg och genomförande

Vi applicerade ett hypotesbaserat arbetssätt och itererade mellan aktiviteterna tills vi nådde slutmålet, en tjänst färdig att lanseras i betaläge för inhämtning av mer omfattande användardata. Prototypen ska användas för att nå en fullskalig lansering och för att attrahera det riskkapital som krävs för att snabbt nå ut på våra planerade marknader. De fyra huvudaktiviteter var: 1) Ideation 2) Design 3) Implementation 4) Validering Det förutsättningslösa angreppssättet ledde även till att alternativa affärsmodeller identifierats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01108

Statistik för sidan