Foodchain by blockchain

Diarienummer
Koordinator Agrovektor AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Projektet Foodchain by Blockchain (FcB) skall skapa en prototyp för en blockchainlösning att tillämpa i småskalig produktion för spårbarhet och säkerhet till butiker/konsument. Med blockchainteknik utformas ett prototypsystem för ett enkelt, billigt, säkert och tidsbesparande system för små lokala livsmedelsproducenter för att verifiera sin produktion/tillverkning mot butiker/uppköpare.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet är en prototyp, baserad på blockchainteknik, som är applicerbar för småskaliga producenter. Med systemet så ökas möjligheterna och konkurrenskraften för småskaliga producenter på marknaden. Prototypen säkerställer och verifierar ursprung, kvalitet och spårbarhet.

Planerat upplägg och genomförande

Kontakt med ett-två småskaliga producenter kommer att upprättas för samarbete runt framtagning av prototypen i deras verksamhet, på plats och som case i labbmiljö. Fördjupad nulägesanalys av producentens verksamhet och flöden genom hela processen. Prototypen testas i labbmiljö, Alphatester Testimplementation hos producenten Prototypen appliceras hos producenten, Betatester Prototypen testas skarpt i samarbete med butik/förädlingsföretag

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Diarienummer 2019-02823

Statistik för sidan