Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FIQA

Diarienummer
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Lastvagnar AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 7 235 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03706.pdf(pdf, 1089 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Vid tillverkning av fordon (lastbilar, bilar etc.) är ytbehandlingsprocessen i hög grad automatiserad, med undantag av kvalitetskontrollen som i stor utsträckning sker manuellt. Volvo Group har tillsammans med Umeå universitet och Volvo Cars identifierat ett behov av att införa ett automatiserat kvalitetssystem för inspektion och rotorsaksanalys av målade karosser. Detta för att minska produktionskostnaden, minska miljöpåverkan samt skapa ett långsiktigt samarbete mellan Umeå Universitet och svensk fordonsindustri.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat pilotsystem för att automatiskt detektera och klassificera defekter på en lackad yta och ett testsystem för automatiserad alarm- och rotorsaksanalys. Systemen är testade i Volvo Lastvagnars produktionsanläggning i Umeå. Lösningen inkluderar kamerasystem, algoritmer för bildanalys, alarm-och rotorsaksanalys samt logik för kommunikation samt strukturering av data.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförs i nära samarbete mellan akademi och industri, i huvudsak på Volvo Lastvagnars produktionsanläggning i Umeå samt Umeå Universitet. Följande aktiviteter har genomförts: - Utvärdering av kameratekniker. - Logikframtagning för datastrukturering. - Insamling av produktionsdata. - Utveckling av metoder för bildbehandling. - Utveckling av metoder för klassificering. - Utveckling av metoder för alarm och rotorsakssystem. Inom projektet så har åtta examensarbeten och ett kandidatarbete genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-03706

Statistik för sidan